กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร 5 – 13 กันยายน 2565

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร 5 – 13 กันยายน 2565

  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง http://consolidation.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล
  • เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน” ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 – 13 กันยายน 2565
  • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถดาวน์โหลด
  •  ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วนและส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสาร ให้จัดทำรูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล PDF ขนาดกระดาษ A4 มาทาง
  • E-mail:[email protected]
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!