Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานน่านงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา ปวส./ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา ปวส./ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2565  

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • เงินเดือน : 17500 บาท
 • จำนวน : 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ป.โท
 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน : 11500 บาท
 • จำนวน : 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน : 11500 บาท
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. 


 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://oie.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2565  
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!