กรมชลประทาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี 2 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่วันที่ 20-30 กันยายน 2564

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี 2 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่วันที่ 20-30 กันยายน 2564

 • ตำแหน่ง
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
 • คุณสมบัติ
 • 1. มีความรู้ด้าน EIA
 • 2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, excel, PowerPoint)
 • 3. สามารถออกทํางานภาคสนามต่างจังหวัดได้
 • 4. ประสานงานต่างๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 20 – 30 กันยายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.)

 • โปรดส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย และเอกสารดังนี้
 • 1. สำเนาการศึกษา 1 ใบ
 • 2. สำเนาปริญญาบัตร 1 ใบ
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ ในวัน เวลาราชการ  E-Mail: [email protected]

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!