กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 12 – 21 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 12 – 21 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 • 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์ (สาขางานพืชไร่,พืชสวน) และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2. มีความรู้ความสามารถด้านหม่อนไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านหม่อนไหมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 • 1.ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน โครงการย่อยที่ 2 โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตผ้าไหม (ตรานกยูงพระราชทาน)
 • 2. ปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม ดูแลและปฏิบัติงานแปลงไม้ย้อมสี จัดทำรายละเอียดพันธุ์ไม้ย้อมสี โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหม แปลงหม่อนกินผล จัดทำรายละเอียดแปลงหม่อนรวบรวมพันธุ์ งานบริการประชาชน และศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม
 • 3. ปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ตรวจประเมินและบันทึกผลการตรวจประเมิน
 • 4. ช่วยปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การบริการวิชาการหม่อนไหม จัดนิทรรศการต่างๆ ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

 • การรับสมัคร 
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
 • เลขที่ตั้ง 53 หมู่ที่ 7  ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 • โทร  0 4 5 9 1 6 6 5 8   ได้ตั้งแต่ วันที่ 12 ตุลาคม 2565  ถึงวันที่ 21  ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30  โดย ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!