โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน ปวส. และ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 8 – 31 มกราคม 2567


  • รายละเอียดการรับสมัคร


  • การรับสมัคร
  • วิธีการรับสมัครและเงื่อนไขการสมัคร
  • ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร ได้ที่เว็บไซต์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต www.playingcard.or.th
  • หัวข้อรับสมัครงาน และให้ส่งเอกสารใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • มายัง E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 31  มกราคม 2567 ก่อนเวลา 16.30 น. เอกสารการสมัครฉบับจริงให้นำมายื่นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2567


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!