สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 กันยายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 กันยายน 2564

 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้วยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
 • มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตำแหน่งนักวิชาการประกันภัย จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
 • ตำแหน่งและสังกัด ที่เปิดรับสมัคร
 • นักวิชาการประกันภัย (งานนโยบายและแผน) ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) จำนวน 1 อัตรา


 • การสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 กันยายน 2564เวลา 16.30 น.
 • 1) วิธีการสมัคร
 • Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File
 • ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/6uCKxYPDkYDxSSz97
 • 2) หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ pdf.
 • 1.1 ใบสมัครลูกจ้าง
 • 1.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
 • 1.3 ประวัติส่วนตัว (Resume)
 • โดยส่งไฟล์สแกนรวมเพียงไฟล์เดียว โดยเรียงลำดับหลักฐานตามที่กำหนดข้างต้น

 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 16,500 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท  รวมค่าตอบแทน 18,000 บาท
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!