กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง / หลายอัตรา สมัคร ตั้งแต่ 9 – 16 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง / หลายอัตรา สมัคร ตั้งแต่ 9 – 16 กันยายน 2564

 • ตำแหน่งที่จะจ้างและค่าจ้างที่ได้รับ

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง
 • อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 9000 บาทต่อเดือน
 • จำนวนอัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก 6  อัตรา

 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • 1 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
 • 2 กรมการปกครอง วังไชยา (ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
 • 3 กรมการปกครอง (ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร)
 • 4 กรมการปกครอง (ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี)
 • 5 กรมการปกครอง (ถนนลำลูกกา-องครักษ์ คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 • วิธีการรับสมัครคัดเลือก
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และ กรอกข้อมูลและลงนามด้วยลายมือของตนเอง
 • หลังจากนั้นส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและอยู่ใน รูปแบบเอกสาร PDF (Portable Document Format) ให้กองการเจ้าหน้าที่
 • กรมการปกครอง ได้ทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ [email protected]
 • ตั้งแต่วันที่ 9  กันยายน 2564 เวลา 00.01  น. ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 23.59  ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!