fbpx

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครลูกจ้าง ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 13กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครลูกจ้าง ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 13กรกฎาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เลขานุการ 
 • จำนวน 4 อัตรา
  • สังกัดสำนักเลขาธิการ 1 อัตรา
  • สังกัดด้านกำกับ 1 อัตรา
  • สังกัดด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 1 อัตรา
  • สังกัดด้านตรวจสอบ 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติงาน (ธุรการ)
 • จำนวน 4 อัตรา
  • สังกัดสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย 1 อัตรา
  • สังกัดสายพัฒนามาตรฐานการกำกับ 1 อัตรา
  • สังกัดสายสายกลยุทธ์องค์กร 1 อัตรา
  • สังกัดสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย 1 อัตรา
 • เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://bit.ly/3dJb5zt
 • ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 13กรกฎาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

การรับสมัคร Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://bit.ly/3dJb5zt

[ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 13กรกฎาคม 2563]

ที่มา:https://www.oic.or.th/

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!