สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรและเลือกสรรพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรและเลือกสรรพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
  • ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 9,960 – 12,240 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


  • การสมัคร
  • สมัครได้ที่ สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อาคารบริการ ชั้น 2 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
  • ตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!