สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 12,170 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 12,170 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 12,170 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
  • มีความรู้ความสามารถ ขับรถยนต์ ตามกฎหมาย
  • มีความรู้ ความสามารถในการบำรุงรักษารถยนต์

 • ตำแหน่ง แม่บ้าน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,540 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
  • มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 12,170 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
  • มีความรู้ความสามารถ ขับรถยนต์ ตามกฎหมาย
  • มีความรู้ ความสามารถในการบำรุงรักษารถยนต์

 • การสมัคร 
 •  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ส่วนอำนวยการ อาคารศาลาวชิราวุธ ชั้น 3 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!