Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานธนาคารงานบริษัทงานบริษัท 2566หางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานป.ตรีหางานปวช

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง หลายตำแหน่งหลายอัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง หลายตำแหน่งหลายอัตรา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี

 • ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่ง ดังนี้

  • ตำแหน่งพนักงานระดับ 4-7 สังกัดกลุ่มตรวจสอบ


 • ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่างดังนี้

  • ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และธนาคารออมสินภาค 1-18
  • ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ
  • ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาลปฏิบัติงานณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
  • ตำแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
   (ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)
  • ตำแหน่งลูกจ้าง (คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และธนาคารออมสินภาค 1-18
  • ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
   และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
  • ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (CallCenterปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง


 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัครและสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบหรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆโต้แย้งมิได้ ทั้งนี้ คะแนนสอบข้อเขียนและหรือคะแนนสอบสัมภาษณ์ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุดโดยธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลหรือให้ข้อมูลการทดสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์และผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์จะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

  ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่30 ธันวาคม ของทุกปี หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้งเมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด


*** ผู้สมัครที่ได้ทำการส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วสามารถกลับมาพิมพ์ใบสมัครใหม่อีกครั้งได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลตำแหน่งที่สมัคร วันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุของท่านให้ตรงดับที่ท่านกรอกใบสมัครครั้งแรก จึงจะสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้***

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!