fbpx

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2564

 • ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,640 บาท
 • จำนวน 10 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

 • ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,640 บาท
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

 


 • การรับสมัคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://drr.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://drr.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2564

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!