กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขา / สมัครตั้งแต่ 23 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปวช. / ปวส. ทุกสาขา / สมัครตั้งแต่ 23 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566

 • ประกาศสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • การศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทุกสาขา

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • การศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 • การรับสมัคร
 • ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครลูกจ้างเหมาบริการสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง งานพัสดุและสัญญา อาคาร 7 ชั้น 1 โทร.02-354-6668 ต่อ 26403, 26410
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาราชการตั้งแต่ 8.30 น.- 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!