Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง สมัคร  4 – 26 ธันวาคม 2566

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง สมัคร  4 – 26 ธันวาคม 2566


 • ตำาแหน่งกลุ่มงานคุณวุฒิอัตราว่าง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือทางการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 7 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง : นิติกร
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ https://nsc.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!