สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565

 • รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 20 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองใน ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน 2 อัตรา
 • จำนวน 18,000 บาทต่อเดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเคมีหรือทางเคมีเทคนิค

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://oncb.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://oncb.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!