Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 27 อัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / บรรจุทั่วประเทศ ตั้งแต่19 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2567 

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 27 อัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / บรรจุทั่วประเทศ ตั้งแต่ 19 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2567


  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ  • ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกั ที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสต สาขาวิชาการบัญชี

  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2567 )

  • ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้
  • ตั้งแต่วันที่ วันที่ 19 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2567  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ทาง https://oncb.thaijobjob.com 


 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!