ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบริการ 12 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบริการ 12 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565

 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
 • จำนวน 10 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในคณะหรือสาขาวิช าด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในคณะหรือสาขาวิชาด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา
   มานุษยวิทยา ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีหากมีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับการออกแบบ Infografic ต่างๆ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ


 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]
 • ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!