Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการราชการสมัคร งาน ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานป.โทหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขาและอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 มีนาคม 2563 (รายนละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการป.ตรี/ป.โท ทุกสาขาและอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 มีนาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://dtn.thaijobjob.com/ หรือ https://dtn.go.th/
ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 มีนาคม 2563

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร ต่อ
 

[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

[/read_more]

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!