fbpx

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง 116 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง 114 อัตรา

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 34 อัตรา เปิดรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการเกษตร

Read more

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 – 13 กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลน่าน รับสมั

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – 29 มิ.ย.2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา เปิดรับสมัครอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดร

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 เมษายน – 6 พฤษาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 22 – 26 มกราคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุข จั

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน รับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มกราคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานประชาสัมพันธ

Read more

(น่าน)สพป.น่าน เขต 1 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 -9 มกราคม 2561

  เรื่อง รับสมั

Read more
error: Content is protected !!