Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานน่านงานราชการน่านสมัคร งาน ราชการหา งาน ราชการหางานน่านหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับสมัครงานเป็นธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับสมัครงานเป็นธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2566


  • ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อหอย
  • เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ้างเหมาบริการ
  • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

  • ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
  • ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ
  • รับเงินเดือน อัตราเดือนละ 9000 บาท จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านบ่อหอย


  • ประกาศฉบับเต็ม ∇

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!