สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 12  – 16 ก.พ. 2567


 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.- บาท
 • ปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.น่าน เขต 1

 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.- บาท ปฏิบัติงานที่โรงเรียนราชานุบาล อ.เมืองน่าน สพป.น่าน เขต 1

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบด้วยตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ednan 1.go.th
 • หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกแผ่น ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดูใต้ อำเภอเมืองน่าน ตั้งแต่วันที่ 12  – 16 ก.พ. 2567


 • ประกาศฉบับเต็ม ∇
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!