สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / เงินเดือน 18,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 18 – 22 ก.ย. 2566


  • ประกาศจังหวัดน่าน 
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • ด้วยจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

  • ตำแหน่ง นิติกร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
  • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  • ตำแหน่งที่รับสมัคร นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 1800  บาท/เดือน  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

 
  • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!