สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้


1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. พื้นที่ ศศช. จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567
เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมจามจุรี สกร.จังหวัดน่าน
ผู้สมัครทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง
และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ https://citly.me/4jOPc
ผู้สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
1. โทรศัพท์ 054-710-553 ต่อ 0
2. Inbox Massage Facebook “สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน”
3. ID Line : @707iltgu  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!