โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 สมัคร 6 – 12 พฤศจิกายน 2566


  • ประกาศโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
  • ด้วยโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

  • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน

วิชาเอก กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรม

กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา

กลุ่มวิชาเอกดนตรี

กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์

กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา

กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์

กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
  • สมัคร 6 – 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  • รายละเอียดฉบับเต็ม

  • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!