สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาทุ่งช้าง สมัคร 25 ธ.ค. 66 – 8 ม.ค. 2567  • ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาทุ่งช้าง จำนวน 1 อัตรา
  • ในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (ตึกหลัง)
  • เลขที่ 467 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 8  มกราคม  2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า
  • ตั้งแต่ เวลา 08.30  น.- 12.00 น. และ ภาคบ่าย ตั้งแต่ เวลา 13.00  น.- 16.30 น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5 4 7 1 9 6 2 8

  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!