fbpx

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 13 – 17 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ม.3 / ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท 8 – 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ม.3 / ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท 8 – 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 33 อัตรา ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท 8 – 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 33 อัตรา ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท 8 – 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ หลายตำแหน่ง ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือนสูงสุด 218,400 บาท ตั้งแต่ 3 ถึง 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ หลายตำแหน่ง ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือนสูงสุด 218,400 บาท ตั้งแต่บัดนี้ 3 ถึง 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำรวจรัฐสภา 150 อัตรา ปริญญาตรี เพศ ชาย/หญิง ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำรวจรัฐสภา 150 อัตรา ปริญญาตรี เพศ ชาย/หญิง ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง (รายละเอียกดเข้าไปอ่าน)

ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง (รายละเอียกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานสภาความมั่นคงเเห่งชาติ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท 15 มิถุนายน- 15 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสภาความมั่นคงเเห่งชาติ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท 15 มิถุนายน- 15 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหลายจังหวัด ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดและตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหลายจังหวัด ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดและตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!