fbpx

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ (จ้างเหมาบริการ) ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมการบริ

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เปิดรับสมัคร 5 – 27 สิงหาคม 2564

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เปิดรับสมัคร 5 – 27 สิงหาคม 2564

Read more

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ป.ตรี ขึ้นไป / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ เงินเดือนสูงสุด 218400 สมัคร วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงคมนาคม เปิดรั

Read more

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 400 อัตรา ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 22750 เปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม – 9 สิงหาคม 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิ

Read more

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมรับสมัครงานจำนวน 100 อัตรา หลายตำแหน่ง สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 17 ถึง 31 สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส ทุกสาขาวิชา ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค สมัคร 19 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการเ

Read more

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแ

Read more

CPF ซีพีเอฟ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น Management Trainee กว่า 1,000 อัตรา ไม่จำกัดสาขาวิชา ทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

CPF ซีพีเอฟ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น Management Trainee กว่า 1,000 อัตรา ไม่จำกัดสาขาวิชา ทั่วประเทศ

Read more
error: Content is protected !!