สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน รับสมัครงาน ปวส. ทุกสาขา เงินเดือน 16785 / สมัคร 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566


 • ป.ป.ช.น่าน เปิดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
 • ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
 • ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล และงานพัสดุ เป็นต้น
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ การบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ในการใช้รถยนต์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสม
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
  2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3) เคยปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4) มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 • ค่าตอบแทนรายเดือน
 • 1) ค่าจ้าง 11,500 บาท
 • 2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
 • 3) ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (ต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนวันทำการในเดือนนั้น)


 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
 • ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน
 • ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 5
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook “สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน” หรือหมายเลขโทรศัพท์ 054-716452 ต่อ 11-13
 •  ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศการรับสมัครฯ และใบสมัครได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ >>>>>
 • https://drive.google.com/file/d/1MkhEmjuHf_VBY4VkHVhfvvPsKQZFMQy2/view

 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!