กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 111 อัตรา / หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 111 อัตรา / หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564

 

  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และ การรับสมัคร กรมสรรพากรจะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Internet ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
  • ตั้งแต่วันที่ 29  กันยายน – 5  ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • เข้าไปที่ระบบการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th > ข่าวกรมสรรพากร ข่าวสารการเข้ารับราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 3 หัวข้อ ระบบรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว เลือกสมัครหน่วยตอบที่ 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์ (ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียว)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!