fbpx

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เปิดรับสมัครวันที่ 26 เมษายน 2564 – 18 พฤษภาคม 2564

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เปิดรับสมัครวันที่ 26 เมษายน 2564 – 18 พฤษภาคม 2564

 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 • เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
 • จำนวน 28 อัตรา
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

 •  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

 •  ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

 • ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

 • ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

 • ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

 • ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)
  จำนวนตำแหน่งว่าง ๒ อัตรา

 • ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

 • ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

 • ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

 • ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

 •  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

 •  เงินเดือนที่ได้รับ
 • ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
 •  ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. 

 • เปิดรับสมัครวันที่ 26 เมษายน 2564 – 18 พฤษภาคม 2564
 • สมัครทางเว็บไซต์ https://djop.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!