กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18000 / สมัคร 15 – 19 ก.ค. 2567

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 500 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร 12 – 17 มีนาคม 2567

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 21 – 30 พฤษภาคม 2567

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลื […]

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ชายและหญิง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25 – 29 มีนาคม 2567

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ชายและหญิง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25 – 29 มีนาคม 2567

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 330 อัตรา

เปิดสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา (กดดูรายละเอียด) ……………………………….

ดุริยางค์ตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ 20 อัตรา สมัครตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง 3 มกราคม 2567

ดุริยางค์ตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ 20 อัตรา สมัครตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง 3 มกราคม 2567

เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ 5000 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / สมัครทางอินเทอร์เน็ต 11 – 20 ธันวาคม 2566

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 880 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 25-31 พ.ค. 2566

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 กว่า 300 อัตรา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 กว่า 300 อัตรา

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2566 เพื่อบรรจุข้าราชการตำรวจ 200 อัตรา ตั้งแต่ 23 ส.ค. – 12 ก.ย. 2566 (กดดูรายละเอียด)

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2566 เพื่อบรรจุข้าราชการตำรวจ 200 อัตรา ตั้งแต่ 23 ส.ค. – 12 ก.ย. 2566 (กดดูรายละเอียด)

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ 18 อัตรา สมัคร 7 – 14 มิถุนายน 2566

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ 18 อัตรา สมัคร 7 – 14 มิถุนายน 2566

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2566 เพื่อบรรจุข้าราชการตำรวจ 30 อัตรา ตั้งแต่ 2 – 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่ […]

Back To Top
error: Content is protected !!