โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 กว่า 300 อัตรา


  • โปรดติดตามรายละเอียดตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ : https://rpca.ac.th
  • ระบบรับสมัครออนไลน์ : https://admission.rpca.ac.th

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก โทร. 034-311103 ในเวลาราชการ
  • ไลน์กลุ่มเปิด (LINE OpenChat) : ข่าวสารการรับสมัคร นตท.67 (ตร.)


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!