เปิดสอบตำรวจชั้นประทวน 330 อัตรา


  • คุณสมบัติ
  • อายุ 18-35 ปี เพศ ชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

  • ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่
  • ภาษาอังกฤษ TOEFL 60, IELTS 4.5, CU-TEP 60, TOEIC 495,
  • จีน HSK ระดับ 3 240, ระดับ 4 – 6 180
  • ญี่ปุ่นและเกาหลี ไม่น้อยกว่าระดับ 3 เท่านั้นรายละเอียดรอประกาศอย่างเป็นทางการ


  • ที่มา ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!