ดุริยางค์ตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ 20 อัตรา สมัครตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง 3 มกราคม 2567


  • ดุริยางค์ตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนจำนวน 20 อัตรา
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง 3 มกราคม 2567
  • สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  02-5838322


  • รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ∇  • รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
  • กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน (สายงานดุริยางคศิลป์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  • ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยวิธีสอบ คลิกดูข้อมูล


 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!