เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ 5000 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / สมัครทางอินเทอร์เน็ต 11 – 20 ธันวาคม 2566


 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
 • หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • จำนวน 5,000 อัตรา

 • กำหนดการ
 • ประกาศรับสมัคร วันที่ 8 – 10 ธ.ค.66
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 11 -20 ธ.ค.66
 • สอบข้อเขียน วันที่ 31 มี.ค.67
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 11 เม.ย.67


 • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  http://policeadmission.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.66 เป็นต้นไป • ที่มา
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!