เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2566 เพื่อบรรจุข้าราชการตำรวจ 200 อัตรา ตั้งแต่ 23 ส.ค. – 12 ก.ย. 2566


 • ประกาศเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • จำนวน 200 อัตรา พ.ศ.2566

 • ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
 • เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566 ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ในสังกัด ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จำนวน 200 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ อก.1 • วิธีการสมัครและขั้นตอนการสมัคร
 • วิธีการสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์
 • http:/imm.jobthaigov.com

 • โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com)  ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566
 • โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตลอด 24  ชั่วโมงตั้งแต่วันที่  23  สิงหาคม พ.ศ. 2566
 • เวลา 10.00  นาฬิกา เป็นต้นไป ยกเว้นวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566   (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา
 • โดยมีหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ  กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา ๖0 พรรษา
 • เลขที่ ๙๐๔ ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!