กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ 18 อัตรา สมัคร 7 – 14 มิถุนายน 2566


  • ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

  • กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
  • เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พ.ศ. 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 )
  • รายละเอียด กดดาวน์โหลดรายละเอียด


  • ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. เรื่อง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

  • ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
  • รายละเอียด กดดาวน์โหลดรายละเอียดทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!