กรมชลประทาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป / ปริญญาตรี สมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2564

 • ด้วยสำนักกฎหมายและที่ดิน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายวัน
 • เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของฝ่ายคดี ส่วนสอบสวนและคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน
 • จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ชื่อตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง
 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน  1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง วันละ  652.20 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี
 • มีทักษะที่จําเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายคดี ส่วนสอบสวนและคดี สํานักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่วันที่  24 – 30  พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!