fbpx

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา /ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา /ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

Read more

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการผู

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read more

สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันประสาทวิทยา เป

Read more

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

Read more

บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บางจาก คอร์ปอเรชัน เ

Read more

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 23 อัตรา ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 22,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับส

Read more

ไทยออยล์ (Thaioil) เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไทยออยล์ (Thaioil) เ

Read more
error: Content is protected !!