fbpx

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ปวช./ปวส./ป.ตรีหลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ 8 – 23 กรกฎาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศิลปากร เปิดรับสม

Read more

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 9 – 30 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศิลปากร เปิดรับสม

Read more

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 3 กรกฎาคมถึง 12 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการสภา

Read more

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2563 ปวช./ปวส. /ป.ตรี ขึ้นไป บรรจุทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2563 ปวช./ปวส. /ป.ตรี ขึ้นไป บรรจุทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 66 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 20,000 – 180,000 บาท ตั้งแต่ 1 – 20 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานประกันสังคม

Read more

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 67 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 8 – 31 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 67 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 8 – 31 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 ถึง 29 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผน

Read more

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการวุฒ

Read more

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา เพศ ชาย/หญิง ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ. ตั้งแต่ วันที่ 6 ถึง 10 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการเงินทหารบก เปิ

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more
error: Content is protected !!