การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

  • ด้วย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
  • ประกาศ เรื่อง การขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง และ เจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง (วิศวกรรม)

  • โดยมีรายละเอียด ดังนี้


  • วิธีการสมัคร
  • ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 รหัสตำแหน่งเท่านั้น
  • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางระบบรับสมัครงาน Online พร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครตามที่บวท. กำหนดในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์  https://www.aerothai.co.th
  • หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา”  โดยให้ตรวจสอบ ขั้นตอนการรับสมัครก่อนทำการสมัคร และเลือกรหัสตำแหน่งที่จะสมัครได้เพียง ตำแหน่งเดียว
  • ผู้ที่สมัครจะต้องกรอกข้อมูล พร้อมทั้งอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครตามที่ บวท. กำหนดในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 เวลา 23.59 น.


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!