ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำเดือน พ.ค. 2567 / หลายตำแหน่ง / ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 23,700 +


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • ตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับสมัคร
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (งานพัฒนาองค์กร)
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (งาน HRIS)
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (งานด้านนโยบายภาพรวม HR)
 • ช่างเทคนิคอาวุโส (ด้านสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง) ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร
 • ช่างเทคนิคอาวุโส (ด้านระบบวิศวกรรม) ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร
 • วิศวกร/วิศวกรอาวุโส (ส่วนวิศวกรรมระบบ) โรงพิมพ์ธนบัตร
 • วิศวกร/วิศวกรอาวุโส (ส่วนวิศวกรรมเทคนิค) โรงพิมพ์ธนบัตร
 • เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายนโยบายการเงิน
 • เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
 • นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี
 • เจ้าหน้าที่ลงทุน / เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
 • ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส (แผนกบริหารและกำกับการดำเนินงานธนบัตร) ปฏิบัติงานสายออกบัตรธนาคาร พุทธมณฑลสาย 7
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส (แผนกควบคุมระบบจัดการธนบัตร) ปฏิบัติงานสายออกบัตรธนาคาร พุทธมณฑลสาย 7
 • นิติกร / นิติกรอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
 • ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน
 • นิติกร / นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

 • ขั้นตอนการเข้าใช้งาน
 • รับสมัครงานผ่านระบบรับสมัครงาน Oracle HCM ของ ธปท.
 • ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account โดยใช้ Email เพื่อ Log-in เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
 • ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ Log-in ด้วย Email และจะมี OTP ส่งถึง Email ที่ท่านเคยสมัครเพื่อเข้าสู่ระบบสมัครงาน
 • ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านรับทราบทางอีเมล [email protected]
 • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะกดเพื่อดูรายละเอียด และ ตำแหน่ง อื่นๆ  กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!