ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 23,700 +


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • ตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับสมัคร
 • เจ้าหน้าที่ลงทุน / เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
 • ช่างเทคนิคอาวุโส (ด้านสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง) ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร
 • ช่างเทคนิคอาวุโส (ด้านระบบวิศวกรรม) ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน

 • ขั้นตอนการเข้าใช้งาน
 • รับสมัครงานผ่านระบบรับสมัครงาน Oracle HCM ของ ธปท.
 • ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account โดยใช้ Email เพื่อ Log-in เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
 • ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ Log-in ด้วย Email และจะมี OTP ส่งถึง Email ที่ท่านเคยสมัครเพื่อเข้าสู่ระบบสมัครงาน
 • ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านรับทราบทางอีเมล [email protected]
 • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะกดเพื่อดูรายละเอียด และ ตำแหน่ง อื่นๆ  กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!