สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 20 – 27 ตุลาคม 2566


 • ประกาศจังหวัดแพร่ 
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไปด้วย จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
 • ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

 • ชื่อตำแหน่ง กล่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • โดยมีค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 13800 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศสัตว์จังหวัดแพร่ ตั้งแต่  วันที่ 20  ตุลาคม 2566 – ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

 • สถานที่ตั้ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 10 ซอย 3 ถนนร่องซ้อ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!