Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน เงินเดือน 30,000 – 52,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ก.ค. 2566

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน เงินเดือน 30,000 – 52,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ก.ค. 2566


 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Beam Applications) สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ปิดรับสมัครวันที่ 10 กรกฎาคม 2566)

 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Beam Applications) สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องเร่งอนุภาค นิวเคลียร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 2. หากมีประสบการณ์การวิจัยพัฒนาด้านหนึ่งด้านใดต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (1) Spectrometry หรือ Nuclear Instrumentation
 • (2) Programming of Data Analysis
 • (3) Beam Optics
 • (4) Fast Electronics
 • (5) Monte Carlo Simulation เช่น PHITs, GEANT4, MAD
 • (6) Beamline Design
 • 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!