เทศบาลนครเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรงาน สมัคร 1 – 31 ตุลาคม 2566


 • ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 • ด้วยเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

 • ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
 • นายแพทย์ (ผู้มีคุณวุฒิ)
 • ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัดกองการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

 • การรับสมัคร
 • วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันและเวลาราชการ
 • ชั้น 2 กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ -31 ตุลาคม  2566  เปิดรับสมัครวันที่ 1- 16 พฤศจิกายน 2566.


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

 


 

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!