สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง 22 มีนาคม 2567


 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
 • เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง 22 มีนาคม 2567
 •  ผู้ที่สนใจ ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแพร่

 • ประกาศจังหวัดแพร่
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ด้วยจังหวัดแพร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่

 • ชื่อตำแหน่ง และอัตราว่าง
 • ชื่อตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
 • ค่าตอบแทน 18000 บาท/เดือน
 • อัตราว่าง 1 อัตรา


 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
 • ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 1 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • สมัคร 18 มีนาคม – 22 มีนาคม 2567 ในวัน เวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียในการสมัคร


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

 
 

อ 

 

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!