สำนักงานประจำศาลจังหวัดเทิง รับสมัครงาน ปวช. และ ปวส. / เงินเดือน 14070 / ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มีนาคม 2567


  • สำนักงานประจำศาลจังหวัดเทิง
  • เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง


  • ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถกรอกข้อมูลการสมัครผ่าน QR Code แนบท้ายประกาศ

  • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 (ภายในเวลา 16.30 น.)

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ศาลจังหวัดเทิง
  • คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ศาลจังหวัดเทิง


 


  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!