การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  เตรียมรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566


 • เลือกทำงานกับ กฟภ. ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
 • เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาสมัครงานกับ กฟภ. เร็วๆนี้

 • คุณสมบัติด้านอายุ
 • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี)
 • อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • คุณวุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี) เฉพาะ ตำแหน่ง นิติกร (มีประสบการณ์)

 • ช่องทางการประชาสัมพันธ์
 • ประกาศรับสมัคร และสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์
 • http://www.pea.co.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
 • http://job.pea.co.th
 • http://pea.job.thai.com
 • facebook : PEA Career
 • CONTACT US : แผนกสรรหาบุคลากร
 • 0-259-05857 [email protected]
 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!