การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน 190 อัตรา ม.ต้น / ปวช. / ป.ตรี หลายสาขา / สมัครวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 – 4 สิงหาคม 2566


 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย • การรับสมัครสอบ (สามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว)
 • การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บ www.railway.co.th หรือ https://railway.thaijobjob.com
 • ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หรือ https://railway.thaijobjob.com
 • ให้ผู้สมัครสอบอ่านขั้นตอน และคำแนะนำโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบ ได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)


 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย


 • การรับสมัครสอบ (สามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว)
 • การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บ www.railway.co.th หรือ https://railway.thaijobjob.com
 • ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หรือ https://railway.thaijobjob.com
 • ให้ผู้สมัครสอบอ่านขั้นตอน และคำแนะนำโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบ ได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)


 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!