สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท สมัคร 21 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท สมัคร 21 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2565

 • ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ระดับปริญญาตรี)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

 • เศรษฐกร เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 •  มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
 •  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
 •  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://pdmo.thaijobjob.com/
 • สมัคร 21 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!