กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 70 อัตรา สมัคร 4 – 10 สิงหาคม 2566


  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


  • การรับสมัครสอบ
  • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 10  สิงหาคม 2566 เว้นวันหยุดราชการ (ตั้งแต่เวลา 09.00  – 12.00 นาฬิกา และ 13.00 – 16.00 นาฬิกา)
  • โดยผู้สมัครต้องมายื่นหลักฐานด้วยตนเอง ณ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!