การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ ประจำปี 2566 สมัคร บัดนี้ – 15 กันยายน 2566


รายละเอียดการรับสมัคร


 • ประกาศรับสมัครงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

 • สังกัดฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 13 อัตรา
 • รายละเอียด https://www.thaitobacco.or.th/


 • สังกัดกองบัญชีและการเงิน ฝ่ายการแพทย์ 1 อัตรา
 • https://www.thaitobacco.or.th/

 • สังกัดกองรังสี ฝ่ายการแพทย์ 1 อัตรา


 • และ สำนักงาน อื่นๆ 
 • สังกัดกองศัลยกรรม (นักกายภาพบำบัด) ฝ่ายการแพทย์ 1 อัตรา
 • สังกัดกองเภสัชกรรม ฝ่ายการแพทย์  1 อัตรา
 • สังกัดฝ่ายการพิมพ์ 1  อัตรา
 • สังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ 3 อัตรา
 • สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 อัตรา
 • สังกัดสำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3 อัตรา
 • สังกัดสำนักกฎหมาย 1 อัตรา
 • สังกัดฝ่ายบัญชีและการเงิน 4  อัตรา
 • สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 4 อัตรา
 • สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา 6 อัตรา
 • ดูตำแหน่งที่  https://www.thaitobacco.or.th/2023/07/0061266.html


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!