สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครงาน ป.ตรี / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567


 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กองกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
 • ด้วยกองกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร และค่าตอบแทนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานคดีและนิติกรรมสัญญา)
 • คุณวุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
 • เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง QR Code 
 • แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง
 • ณ ส่วนยุทธศาสตร์ อำนวยการ สิทธิประโยชน์ และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. อาคาร ๓ ชั้น ๕
 • ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567  ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครแต่อย่างใด


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!