สำนักงานศาลปกครอง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครทาง online  12 – 26 มิถุนายน 2567


 • ประกาศสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่
 • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 10430 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2000  บาทและเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 5000 บาท

 •  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๓) หรือ (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 • ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก
 • รู้จักเส้นทางในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน (๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา และแพร่) เป็นอย่างดี
 • ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 •  มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และการขนส่งเป็นอย่างดีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ขับรถเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
 • ตรวจสอบระบบต่าง 1 ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 • มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแม่นยำ และสามารถรักษาความลับทางราชการ
 • มีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ๔.๖ มีคุณธรรม จริยธรรม
 • มีจิตสำนึกบริการ
 • มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความกระตือรือร้น ชอบค้นคว้า และสนใจข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ยกเว้นวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา  16.30 น.
 • ตามขั้นตอนดังนี้ เปิดเว็บไซต์ https://cmiadmincourt.thaijobjob.com หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”
 • หรือ http://www.admincourt.go.th (คลิกหัวข้อ ประชาสัมพันธ์/ข่าวสมัครงาน)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!